Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007 - 2013

  • NOWE MIEJSCA PRACY
  • INNOWACYJNA TECHNIKA ULTRASONOGRAFICZNA: 2D/3D/4D, TRIPLEX; ZAAWANSOWANE REKONSTRUKCJE OBRAZU; BT10; NUMER JEDEN NA ŚWIECIE; ZALECANY W GRANADZIE W 2010 R. NA KONGRESIE MEDYCYNY PERINATALNEJ PRZEZ CHERVENAKA, KURJAKA, MAULIKA I VISSERA
  • GABINET PRZYJAZNY PACJENTCE
  • AKTUALNA INFORMACJA KLINICZNA ON LINE DLA PACJENTEK
  • MODERN MEDICAL PRACTICE – NOWOCZESNE ALGORYTMY DIAGNOSTYKI I POSTĘPOWANIA KLINICZNEGO W CIĄŻY WYSOKIEGO RYZYKA
  • MEDYCYNA OPARTA NA FAKTACH (EVIDENCE BASED MEDICINE)


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności ISPL Mariusz Skotnicki przez wprowadzenie innowacyjnych technologii
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPD.01.04.01-20-134/09-00