Mariusz Skotnicki

Mariusz Skotnicki

Kamienie milowe

 • 1978 – pierwsze samodzielne operacje: chirurgiczna i ginekologiczno - onkologiczna – jeszcze jako student
 • 1983 - ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku
 • 1987 - 1° specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa
 • 1991 - 2° specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa
 • 1992 - doktorat
 • 2002 – habilitacja
 • 2004 – Srebrny Krzyż Zasługi RP za dokonania w zakresie medycyny perinatalnej
 • 2010 - honorowy certyfikat zasłużonych dla diagnostyki i terapii płodu w Polsce
 • Jestem autorem ponad 100 publikacji
 • Jako pierwszy lekarz na Podlasiu wykonywałem a następnie szkoliłem wielu lekarzy w zabiegach wewnątrzmacicznych
  i operacjach płodu [od roku 1992]: amnioinfuzja sztucznego płynu owodniowego; amnioredukcja; amniopunkcja genetyczna; kordocenteza; pobieranie tkanek łożyska i płodu do badań laboratoryjnych; odbarczanie: torbieli płodowych, wodobrzusza płodu, hydrothorax, hydropericardium, nakłucia pęcherza moczowego płodu, zakładanie shuntów do komór mózgu płodu (wodogłowie płodu).

Certyfikaty umiejętności

 • Pierwszy na Podlasiu międzynarodowy (AD 1993) Certyfikat w zakresie diagnostyki i terapii płodu
 • Jeden z dziesięciu certyfikatów honorowych (AD 2010) tzw. ojców polskiej diagnostyki i terapii płodu
 • Honorowy tytuł Lekarz przyjacielem kobiety nadany przez pacjentki w roku 2004 wręczony przez p. prezydentową Jolantę Kwaśniewską – to honorowe wyróżnienie, które cenię najbardziej
 • Łącznie ponad pięćdziesiąt certyfikatów umiejętności (polskich i zagranicznych)

Absolutnie subiektywna galeria moich mistrzów:

 • Prof. Józef Musiatowicz - Od Niego dowiedziałem się, że najpiękniejsza i najważniejsza we wszechświecie jest kobieta
 • Dr Józef Sidorowicz (chirurg) – Nauczył mnie choreografii chirurgicznej
 • Prof. Stefan Soszka – Nauczył mnie, że wielkość ma różne imiona i że mały może znaczyć wielki a wielki może znaczyć mały
 • Prof. Jan Urban – Nauczył mnie szybkości decyzji i błyskawicznego ustalania diagnozy
 • Prof. Grzegorz H. Bręborowicz – Nauczył mnie, że nikt nie jest alfą i omegą, poza Bogiem
 • Prof. Ryszard Poręba, prof. Mirosław Wielgoś, prof. Krzysztof Szaflik, prof. Romuald Dębski, prof. Wiesław Zarzycki – Nauczyli mnie, że męska przyjaźń może służyć dobru pacjentek
 • Prof. Krzysztof Czajkowski i moje pierwsze niepowodzenie – Nauczyli mnie pokory i niepokorności w zawodzie medycznym
 • Prof. Philippe Jeant – Nauczył mnie, że jestem maleńki, ale potrzebny
 • Dr Michael Starck – Nauczył mnie jak koncertowo wykonać cięcie cesarskie w 12 minut
 • Moja żona doc. Bożena Skotnicka – Nauczyła mnie jak pozbyć się zwątpienia we własne siły i umiejętności
 • Moja najukochańsza córka Diana – Nauczyła mnie, że tolerancja i cierpliwość to nie są puste słowa. Że szacunek dla innych ma różny wymiar
 • Leonardo da Vinci i moja polonistka p. mgr Irena Grudzińska – Nauczyli mnie, że w sytuacjach ekstremalnych muszę działać niekonwencjonalnie
  i skutecznie.
 • Cicero – Nauczył mnie, że błądzić jest rzeczą ludzką.

Członkostwa towarzystw i organizacji zawodowych:

 • European Association of Perinatal Medicine
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ( w tym sekcje: terapii płodu, ultrasonograficzna, nadciśnienia w ciąży)
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • EFSUMB
 • World Association of Perinatal Medicine
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (członek założyciel)
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
 • Zespół ekspertów w zakresie DIAGNOSTYKI I TERAPII PŁODU
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej