BMI- indeks masy ciała

Waga (kg):
Wzrost (cm):
BMI (kg/m2):
 
BMI (wynik) Kategoria
= < 18.5 Niedowaga
18.5 - 24.9 Waga normalna
25 - 29.9 Nadwaga
30 -34.9 Otyłość: kategoria I
35 - 39.9 Otyłość: kategoria II
40 i powyżej Otyłość: kategoria III