PSV w MCA - MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ SYSTOLICZNA W TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU

Wiek ciążowy (tygodnie)
Wartość PSV w MCA (cm/sek):
Mediana dla danego wieku ciążowego:
Wartość MoM: