NT - PRZEJAŚNIENIE KARKOWE

Długość siedzeniowo-ciemieniowa (CRL) (mm)
Przejaśnienie karkowe (NT): (mm)
Wynik