Jak obliczyć termin porodu?

Reguła Naegelego

Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7 dni - 3 miesiące

Zatem spróbujmy:

  • Ostatnia miesiączka była 5 kwietnia. 
  • Dodajemy 7 dni i otrzymujemy 12 kwietnia. 
  • Teraz odejmujemy trzy miesiące i mamy 12 stycznia.
  • Ale jeżeli miesiączki występują u Ciebie co 33 dni, czyli o pięć dni dłużej niż trwa cykl standardowy, wykonujemy trzeci krok- różnicę wynoszącą 5 dni dodajemy do ostatniej otrzymanej daty. 
  • Wynik ostateczny i jednocześnie termin porodu to 17 stycznia następnego roku.

REGUŁA McDONALDS'A

Wiek ciążowy w miesiącach księżycowych = wysokość dna macicy* (cm) x 2/7

Wiek ciążowy w tygodniach = wysokość dna macicy* (cm) x 8/7


* wysokość dna macicy = odległość: spojenie łonowe - najwyższy punkt macicy (cm)

 

Korekcja dotyczy:

  • odejścia wód płodowych,
  • wielowodzia,
  • ciąży mnogiej,
  • ekstremalnie dużych płodów,
  • otyłości.Warto wiecieć, że...

...ciąża donoszona zaczyna się trzy tygodnie przed uzyskanym terminem porodu i trwa kolejne dwa tygodnie po nim. I jeszcze jedno - zawsze zanotuj datę, kiedy poczułaś pierwsze ruchy płodu. To może pozwolić zweryfikować datę terminu porodu w przypadku dodatkowych wątpliwości.